Uprzejmie prosimy o zapoznanie się niniejszym regulaminem.
Pozwoli to uniknąć nieporozumień i stresujących sytuacji.
Dokonanie rezerwacji stanowi akceptację poniższych warunków.


 1. Rezerwacji apartamentu można dokonać on-line lub telefonicznie.
 2. Gość zobowiązany jest okazać dokument tożsamości celem spisania danych do książki meldunkowej.
 3. Wysokość zadatku stanowi 30% całkowitej kwoty za pobyt w apartamencie.
 4. Za pobyt trzydniowy płatność jest pobierana w całości.
 5. Po uzgodnieniu rezerwacji telefonicznie Gość zobowiązany jest do uiszczenia w ciągu 24 godzin od dnia uzgodnienia rezerwacji zadatku stanowiącego 30 procent ceny za cały okres pobytu. Jeżeli zadatek nie wpłynie na nasze konto podane na stronie w ciągu 24 godzin, rezerwację uznajemy za nieważną.
 6. W przypadku rezygnacji z rezerwacji, zadatek nie podlega zwrotowi.
 7. Doba zaczyna się pierwszego dnia pobytu o godz. 14.00, a kończy o godz. 10.00 ostatniego dnia rezerwacji.
 8. Pozostałą część należności za pobyt (70% kwoty) prosimy wpłacić na konto na 7 dni przed przyjazdem lub zapłacić gotówką w dniu przyjazdu doliczając opłatę klimatyczną – płatną dodatkowo według aktualnie obowiązujących stawek.
 9. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Klienta, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana.
 10. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, elementów wyposażenia oraz urządzeń technicznych apartamentu, które powstały z ich winny lub z winy odwiedzających ich gości.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę przedmiotów Gości i osób przez nich zaproszonych.
 12. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia.
 13. Apartament powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem wyłącznie dla własnych potrzeb zamieszkania i wypoczynku.
 14. W celu zabezpieczenia roszczeń z tytułu nieprawidłowego użytkowania apartamentu pobierana jest symboliczna kaucja w wysokości 400 PL. Jeżeli wartość uszkodzeń przewyższy wysokość kaucji, właściciel będzie zmuszony egzekwować dodatkowe należności na drodze sądowej lub polubownego rozwiązania problemu.
 15. Zgubienie klucza przez Gości pociąga za sobą potrącenie z ww. kaucji kwoty 200 PLN.
 16. Gość powinien zawiadomić właściciela apartamentu telefonicznie o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 17. W dniu wyjazdu Gość udostępnia  wynajmowany apartament właścicielowi w celu sprawdzenia jego stanu technicznego.
 18. Właściciel apartamentu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia auta Gości zaparkowanego na miejscu parkingowym w garażu podziemnym.
 19. W budynku obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-7.00.
 20. Dokonanie rezerwacji stanowi akceptację powyższego regulaminu.
 21. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia apartamentu bez zwrotu kosztów.